شرکت فرآورده های فولادی

شرکت فرآورده های فولادی

کاتالوگ جدید توربینهای نسل دوم

کاتالوگ جدید توربینهای نسل دوم تولیدی شرکت فراورده های فولادی منتشر شد
کاتالوگ محصولات جدید توربینهای تولیدی شرکت فراورده های فولادی منتشر شد. علافمندان می توانند اطلاعات فنی و کاتالوگ مذکور را از سایت شرکت دانلود نمایند.

21 تیر 1396